Om WellnessProfile

WellnessProfile är ett verktyg där du tillsammans med en testledare på ett kul , intressant och enkelt sätt testar dig. Du mäter din hälsa, analyserar ditt nuläge och får en snabb "feedback" med idéer om förändringar stöd och råd för att genomföra förändringar. WellnessProfile mäter inte sjukdom utan ger dig ett värde på din egen hälsa.

Vad är då hälsa egentligen? Enligt WHO:s är hälsa frånvaro av sjukdom och en känsla av välbefinnande. Hälsa kan även beskrivas som en upplevelse av välbefinnande, ett tillstånd då man finner mening med livet och då livet är i balans. Hälsa kan beskrivas på flera sätt det kan vara i termerna rörlighet, styrka, uthållighet eller någon annan fysisk egenskap. Det kan också handla om samspel, kommunikation, kostvanor och psykisk hälsa. Oavsett hur man definierar delarna spelar alla dessa in i hur vi lever våra liv, vilka sjukdomar vi riskerar att utveckla och vad som gör oss lyckliga.

 
En genomförd WellnessProfile ger dig stöd och råd om du vill göra något åt din vikt, hjälp att hitta dom som jobbar med träning dom som jobbar med behandlingar, kostomläggningar kostrådgivning, det finns jättemånga olika sätt att angripa en önskan om förändring. Det primära är att få chansen och svart på vitt få veta vart man är någonstans och var man är på väg. Därför skall du genomföra en WellnessProfile.