WellnessProfile Företag

Som företagare är det viktigt att arbeta hälsopreventivt med personalen som är företagets största resurs. Om personalen på ett företag mår bra så är chansen att företaget är eller blir framgångsrikt mycket större. Som företagare vill man alltid att personalen bästa. Men att må bra omfattar många olika delar inte bara de som du som företagsledare kan påverka på arbetsplatsen utan också tex fritid och familj. Att låta din personal genomföra en WellnessProfile kan vi sammanställa statestik för en enskild avdelning , arbetsställe eller hel organisation. Vi ger dig ett aktuellt värde på hur din personal mår i dag. Dessutom ger den personliga analysen varje individ egna råd och motivation för att kunna må bättre , både fysiskt och psykiskt.

WellnessProfile ger dig bakgrundsfakta för det interna hälso och friskvårdsarbetet och du får mätbara förändringar som kan bli en del av företagets Hälsobokslut. WellnessProfile ger dig underlag för att välja insatser ,åtgärder och aktiviteter på både individnivå och för hela organisationen. Efter ett antal månader har du sedan möjlighet att genomföra en ny WellnessProfile vilket ger dig möjlighet att följa upp och se resultatet av de friskvårdsaktiviteter som ni genomfört.

För att du skall kunna genomföra WellnessProfile på ditt företag tar du kontakt med en av våra testledare. De flesta av våra testledare erbjuder också olika typer av behandlingar eller andra friskvårdande åtgärder.