WellnessProfile Testledare

WellnessProfile är ett verktyg som används for att kunna genomfora och utvärdera en hälsoundersokning. Resultatet är en rapport som visar en korrekt och neutral bild av patienternas hälsostatus, ger ett underlag for att kunna genomfora en analys. Rapporten och analysen kan vara motiverande for kunden hur dom ska kunna ma bättre?

WellnessProfile är tillgängligt via Internet och kräver en uppkopplad dator. Utover detta krävs minimalt med teknik . WellnessProfile kan utforas pa alla platser bara du kommer at Internet. Det kan vara pa en klinik, pa ett foretag eller hos en idrottsforening etc.

Genomforande av testet
1. Du registrar uppgifterna om din kund.

2. Kunden fyller via din dator i en livsstilsenkät/livstilsformulär som beror stress, kost- och träningsvanor och attityder.

3. Du gor foljande mätningar pa kunden och matar in värdena i programmet.
ä Längdmätning
b. Mätning av omkrets pa midjan
c. Mätning av omkrets hofter
d. Du väger kunden pa en kroppsvag. Vikt, fettprocent och muskelprocent matas in
e. Du tar tva kort med en webbkamera pa for att analysera hallningen.

4. Du gor ett av tre olika konditionstest baserat pa din upplevda kondition och rorelsestatus.
ä Harvard Steptest Ett Maxtest pa steppbräda
b. Submaxtest pa steppbräda
c. Polar fitness test med Pulsklocka liggande

5. Du analyserar resultaten tillsammans med kunden ( eller vid ett senare tillfälle) och gor ett atgärdsprogram som bygger pa profilen av resultatet. Foreslagna atgärder dokumenteras i programmet .

6. Tillsammans gor ni sedan en prioritering och sätter delmal for det forändringsarbete som ska genomforas. Bokar en ny tid for nya test for att utvärdera hur det gatt.

7. Analysen skickas till bade dig och patienten

Totalt tar testet och analysen mellan 20-30 min per kund.

For att kunna bli en testledare skall du vara kroppsterapeut som tex massor, naprtrapat, chiropraktor eller vara utbildad friskvardare.

For att kunna utfora WellnessProfile gar du en kostnadsfri endagars kurs.